Vårens granskning av populismen

Standard

Här är hela vårens granskning av högerpopulismen.

I fem längre texter har jag försökt att analysera orsakerna bakom högerpopulismens framväxt och vilka konsekvenser den riskerar att få på politiken och samhället, samt peka på möjliga sätt för de etablerade partierna att förhålla sig till populismen.

Naturligtvis kan både analyser och slutsatser diskuteras – det är i själva verket poängen med texterna. Först efter analys kan frågan på allvar problematiseras och diskuteras.

De etablerade partierna är sedan länge vana vid att analysera varandra och lägga fast strategier för valvinst. De etablerade partierna har hittills inte varit – eller kanske heller behövt vara – lika vana vid att ta fram strategier gällande högerpopulismen, eller ha för partiaktiva kända analyser av orsakerna till fenomenet. Det kan säkert också tidigare ha förekommit underskattning.

Men insikt måste finnas om att högerpopulismen såklart har en genomtänkt strategi riktad mot de etablerade partierna, i syfte att kunna växa och maximera sitt inflytande. Populismen kommer inte att vara en pålitlig partner för något seriöst parti, det stöd som lämnas kommer att förses med ett pris.

Därför måste de etablerade partierna ta sig an analysen av och strategin gentemot populismen med samma – eller rättare sagt större – allvar än de alltid haft när de betraktat varandra. Inför valet kommer företrädare för alla etablerade partier att behöva känna sig trygga i frågan.

Om ett parti tidigare har förlorat ett val, så har det varit illa för det partiet, även om det också påverkat Sverige. Om de etablerade partierna nu tillsammans förlorar ett val till populismen, så är det allvarligt för Sverige.

Detta är mina tankar om saken, nu är det dags för andra att ta över och fördjupa och förbättra analysen.

  1. Om ideologin:

http://manskligsakerhet.se/2017/02/24/underskatta-inte-populismens-ideologiska-grund/

  1. Om partierna och det politiska landskapet:

http://manskligsakerhet.se/2017/03/20/hogerpopulismen-ritar-om-den-politiska-kartan/

  1. Om människors oro och utpekade grupper:

http://manskligsakerhet.se/2017/04/25/idag-de-i-morgon-vi-hur-stillas-manniskors-oro/

  1. Om partiernas ansvar för den liberaldemokratiska samhällsordningen:

http://manskligsakerhet.se/2017/06/15/att-skapa-stabila-regeringar-i-hogerpopulismens-sverige/

  1. Om effekterna på Sveriges konkurrenskraft:

http://www.di.se/opinion/debatt-hogerpopulismen-ger-naringslivet-en-ny-roll/

  1. DI:s ledare om konkurrenskraften:

http://www.di.se/opinion/lotta-engzell-larsson-naringslivet-bor-ta-mer-politiskt-ansvar/

 

Annonser