Solidaritet kräver trovärdighet och förutsägbarhet av Sverige

Standard

Idag skriver jag i SVD/Säkerhetsrådet om hur regeringens nya betoning av handlingsfrihet i säkerhetspolitiken står i motsats till den förutsägbarhet och trovärdighet som Sveriges agerande i solidaritet med andra länder måste bygga på.Den enda handlingsfrihet Sverige har, enligt gällande säkerhetspolitiska linje, gäller HUR vi agerar till grannars stöd, inte OM vi skall agera, om de attackeras. Denna handlingsfrihet begränsas dessutom av insikten att det stöd Sverige ger till andra också är det stöd Sverige vid behov kommer att kunna få av andra.
Vi har genom EU-fördragets artikel 42:7 och solidaritetsdeklarationen i artikel 222 utfäst oss att agera till EU-ländernas stöd, vilket genom den av riksdagen 2009 beslutade solidaritetsförklaringen har utsträckts till att gälla samtliga nordiska länder. 

http://www.svd.se/sten-tolgfors-trovardighet-eller-handlingsfrihet/om/sakerhetsradet

Annonser