(s) ville skära ner försvaret 5 miljarder ytterligare

Standard

På punkt efter punkt är socialdemokraterna fel ute i dagens DN-debatt:

1. Socialdemokraterna har krävt skarpa nedskärningar av försvaret med 5 miljarder kronor under den period de kritiserar regeringen för att ha gett försvaret för små resurser.

2. Försvarspolitiken lades inte om 2008. Försvarspolitiken lades om 2009. Och Inriktningspropositionen från 2009 bygger inte på ett “utifrån och in” perspektiv, utan ett “både och” perspektiv.

Ur propositionen: “Det militära försvaret ska enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och främja vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Hela Sverige ska försvaras.

Sveriges försvar blir starkare med fler användbara och tillgängliga förband. Vi bygger ett tillgängligt, användbart och rörligt svenskt insatsförsvar, avsett för insatser med samma förband i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. ”

Så här beskrev jag det i Sälen 2009, redan innan propositionen: “Försvarets uppgift är dubbel, att värna Sveriges territorium och svenska värden och intressen genom insatser nationellt och internationellt. Sveriges säkerhet börjar och slutar inte vid gränsen. Den byggs tillsammans med andra i Norden, närområdet och globalt.”

3. Vad stod det egentligen i inriktningspropositionen om reformens tidtabell? ”Insatsorganisationen bör vara intagen 2014, men samtliga förband bedöms inte vara fullt operativa 2014, främst beroende på bristande personaluppfyllnad.” Påfyllnaden förutsattes alltså pågå åren efter 2014 – eftersom det är en så genomgripande reform.

4. Försvaret hade före den nya inriktningen 2009 mycket låg tillgänglighet och användbarhet. Den politiska beställningen var att Sverige skulle kunna använda en tredjedel av den nationella insatsorganisationen, motsvarande ca 11.000 man, inom ett år. Två tredjedelar av den nationella insatsorganisationen, motsvarande ca 20.000 man, skulle gå att använda inom tre år. Den nationella insatsorganisationen bestod alltså totalt av ca 30.000 personer. Det var för lite och för sent.

Detta var arvet efter Socialdemokraternas nedskärningar – de lade ner 60 förband och verksamhetsställen före 2006 – och alltså ville partiet fortsätta att skära ner ytterligare.

5. Alla partier – inklusive socialdemokraterna – var i försvarsberedningen 2008 överens om följande: “Den framtida insatsorganisationen ska bestå av insatsförband med stående förband och kontraktsförband samt ett kvalificerat Hemvärn i form av nationella skyddsstyrkor. Ingen pliktpersonal ska finnas kvar i insatsorganisationen.”

 

Annonser