Socialdemokraterna krävde miljardnedskärningar av försvarsanslagen

Standard

Socialdemokraternas försvarsanslag var under mina år som försvarsminister totalt 5 miljarder kronor lägre än Alliansregeringens försvarsanslag.

Åsa Lindestam, vice ordförande i Försvarsutskottet, verkar i DI och flera andra tidningar inte bara ha glömt detta, utan också att hon och hennes parti så sent som 2010 tillsammans med vänsterpartiet hade som vallöfte att försvarsbudgeten skulle skäras ner med 2 miljarder kronor.

Hennes påstående om att Alliansregeringen hade ”åtta år” av ”nedskärningar av Försvarsmaktens resurser” är felaktigt.

Sveriges försvarsanslag hölls under Alliansregeringens tid realt oförändrade från 2008 och framåt. Socialdemokraterna krävde däremot betydande nedskärningar även efter 2008, men utan att precisera hur de skulle gå att genomföra, eller vad det skulle innebära för försvarsförmågan.

I själva verket var socialdemokraternas krav på miljardnedskärningar av försvaret ett hinder för breda uppgörelser i försvarspolitiken. Socialdemokraterna hade helt enkelt inte råd med några försvarsreformer, eftersom de krävde dessa nedskärningar.

Under min tid som försvarsminister möttes jag årligen av yrkanden från rödgröna partier om kraftiga nedskärningar av försvaret. I den mån oppositionen alls presenterade någon försvarspolitisk linje.

För så här såg det ut:

*Inför 2009 motionerade socialdemokraterna om att försvarsbudgeten skulle sänkas med ca en miljard kronor, jämfört med Alliansregeringens förslag.

*Inför 2010 krävde socialdemokraterna tillsammans med vänstern och miljöpartiet att försvarsanslagen skulle sänkas med 2 miljarder kronor, jämfört med Alliansens budget för försvaret.

*Inför 2011 krävde socialdemokraterna gemensamt med vänstern och miljöpartiet att försvarsanslagen skulle sänkas med 2 miljarder kronor, jämfört med Alliansens förslag.

*Det socialdemokratiska partiet hade under ett par år, 2006 och 2010, inte någon försvarspolitisk motion i riksdagen.

*Inför valet 2010 hade socialdemokraterna dock en bred uppgörelse med vänstern och miljöpartiet om utrikes- och säkerhetspolitiken. Där krävdes bland annat att USA skulle lämna alla sina baser i omvärlden.

*Socialdemokraterna påstod att försvaret med Alliansens försvarspolitik skulle få för hög beredskap och talade om soldater som skulle gå och sparka grus på kaserngården.

*Socialdemokraterna sa nej till viktiga materielinvesteringar som SAC-samarbetet om det strategiska transportplanet C17 och anskaffningen av Blackhawk-helikoptrar.

Jag kunde i höstas läsa att Alliansen också 2015 ville se högre försvarsanslag än Lindestam. När regeringen offentligt föreslog en utökning av försvarsanslagen med ca 6 miljarder kronor brutto, innebärande 4.2 miljarder kronor netto, lyckades tre av Allianspartierna förhandla upp summan till 10 miljarder.

Socialdemokraterna föreslog i opposition alltså inte högre försvarsanslag än Alliansregeringen. Tvärtom. Vid upprepade tillfällen motionerade socialdemokraterna om kraftigt sänkta anslag, jämfört med Alliansregeringen.

Det är förvisso bra att socialdemokraterna till slut tänkte om, men historien finns där i riksdagstrycket.

Annonser