Se förbi dagens opinionssiffror – bakom finns det viktiga

Standard

Dagens opinionsmätning från Metro väcker naturligen mycket stor uppmärksamhet. Där får SD 25 procent, socialdemokraterna 23 procent och moderaterna 21 procents stöd. Det diskuteras nu hur tillförlitliga siffrorna är. Det är dom sannolikt inte och andra undersökningar ger något annat resultat – men det är i mina ögon heller inte det viktiga att ta fasta på.

Det intressanta är istället de strukturella förändringar i och av svensk politik som dessa – och andra – siffror kan tänkas förebåda.

Det skulle kunna bli så att vi går mot en situation med tre större partier, som tillsammans drar 70-75 procent av väljarkåren. Och där resterande partier konkurrerar om 25 procent av rösterna. Det skulle öka risken för att något parti kommer falla under riksdagsspärren.

Det skulle också omdefiniera vad vi menar med ett stort parti. Åter igen, skulle man kanske kunna säga. Socialdemokraterna har reducerats över tid, från ett parti med närmare hälften av väljarna bakom sig, till ett parti med kring 30 procent av väljarna bakom sig. Moderaterna gjorde en resa från 15 till 30 procent av väljarnas stöd, men har därefter dalat. Ett stort svenskt parti har under en tidsperiod ansetts ha runt 30 procents stöd.

Går vi mot en situation med tre större partier förändras detta. Ett stort parti blir då ett parti kring 25 procent, eller kanske redan kring dryga 20 procent. Sådana partier måste i än högre grad bygga sina regeringsalternativ i koalitioner. Men varken det rödgröna samarbetet eller Alliansen räcker om detta förverkligas för att nå majoritet i riksdagen.

Störst betydelse skulle detta kanske ha för socialdemokraternas självbild av att vara ett stort parti.

I Österrike har tre partier, socialdemokraterna, konservativa och högerpopulister i olika tappning sedan ganska länge delat på makten. Stundom har högerpopulismen hållits utanför regeringen, vilket betytt stor koalition mellan socialdemokrater och konservativa. Stundom har högerpopulisterna tagits in i regeringen. Ingen strategi har dock varit alldeles lyckad mot populismen.

Behöver det verkligen bli så illa? Nej. Det beror på hur de etablerade partierna nu agerar.

Men det är uppenbart att de stora partier som uppfattas och uppfattar sig själva som statsbärande och ansvarstagande straffas av väljarna, i alla fall i denna opinionsundersökning.

Det kan vara klokt för partierna att i detta läge se mindre till procentsatser i momentana opinionsmätningar och mer försöka inrikta sig på att söka reella samhällsproblem och försöka arbeta fram seriösa förslag på lösningar.

I politiskt ledarskap ligger att beskriva Sverige och de utmaningar Sverige står inför på ett trovärdigt sätt, översätta det i konkreta förslag som behöver genomföras för att stärka landet och inte minst berätta för människor i vilken riktning partierna vill ta Sverige. Det behövs en berättelse om Sverige. Populismen har en berättelse – och jag gillar den inte.

I synnerhet moderaterna och socialdemokraterna måste utveckla starka och relevanta berättelser om Sverige. Det finns med tre år till nästa ordinarie riksdagsval tid för både berättelser och konkreta reformförslag.

Annonser