Nato-medlemskap det ansvarsfulla vägvalet

Standard

Nato-medlemskap skulle skapa högsta tänkbara tröskel mot militär aggression riktad mot Sverige. Nato-medlemskap är det ansvarsfulla vägvalet för Sverige.

Avsaknad av försvarsgarantier höjer däremot inte tröskeln mot angrepp på Sverige. Tvärtom kan det framstå som mindre kostsamt att hota Sverige, än andra länder i närområdet, då vi saknar försvarsgarantier.

Medlemskap i Nato skulle bidra till ökad säkerhet i hela Östersjöområdet och vara bra också för våra grannar i Baltikum. Förr handlade säkerhetspolitik om att Sverige skulle hålla ut till dess att hjälp från andra anlände. Idag handlar det också om att de baltiska staterna ska hålla ut till dess fullt Nato-stöd anländer.

Sverige och Finland är viktiga för säkerheten i hela Östersjöregionen, som behöver ses som en helhet.

Om dessa saker skriver dr Mike Winnerstig och jag i SVD idag.

http://www.svd.se/mest-ansvarsfullt-att-ga-med-i-nato/om/baltops-2015

Annonser