Hultqvists socialdemokratiska försvarsbudget var 5 miljarder mindre än Alliansens

Standard

Socialdemokraterna krävde under min tid som försvarsminister att försvarsbudgeten skulle skäras ner med sammantaget 5 miljarder kronor, jämfört med Alliansregeringens försvarsbudget. Så sent som 2010 gick socialdemokraterna till val på att försvarsbudgeten för år 2011 skulle skäras ner med 2 miljarder kronor.

Jag skriver detta med anledning av att Peter Hultqvist häromveckan skrev i DI att Alliansregeringen använde försvaret som ”budgetregulator utan hänsyn till det säkerhetspolitiska läget”. Då bör man minnas att Hultqvist och hans parti ville skära ner – och Alliansen ville hålla försvarsutgifterna realt oförändrade.

Efter decennier av neddragningar så har nämligen Sveriges försvarsanslag varit realt oförändrade sedan 2008. Socialdemokraterna krävde däremot att nedskärningarna skulle fortsätta även efter 2008, dels i sina egna budgetar, dels tillsammans med vänstern och miljöpartiet. Dock utan att precisera hur detta skulle gå att genomföra, eller vad det skulle innebära för försvarsförmågan.

Mina debatter med socialdemokraterna, t.ex. inför valet 2010, handlade om att försvara stabila försvarsanslag mot de rödgröna partiernas nedskärningskrav.

Sådan var den politiska miljön. Under min tid som försvarsminister möttes jag årligen av yrkanden från rödgröna partier om kraftiga nedskärningar av försvaret. I den mån oppositionen överhuvudtaget hade någon försvarspolitisk linje.

För så här såg det ut:

*Det socialdemokratiska partiet hade flera år, t.ex 2006 och 2010, inte ens någon försvarspolitisk motion i riksdagen.

*Socialdemokraterna hade flera år med vänstern och miljöpartiet gemensamma budgetkrav gällande försvaret. Där krävdes inför 2010 och 2011 att försvarsanslagen skulle sänkas med 2 miljarder kronor per år, jämfört med Alliansens budget för försvaret.

*Socialdemokraterna ingick inför valet 2010 en bred uppgörelse med vänstern och miljöpartiet om utrikes- och säkerhetspolitiken. Där krävdes bland annat att USA skulle lämna sina baser i omvärlden. Säg det till de baltiska staterna, som ser hela sin säkerhet beroende av amerikansk närvaro.

*Socialdemokraterna röstade nej till Inriktningspropositionen 2009, som tillkom för att öka försvarsförmågan, utan att presentera någon egen ny inriktning för försvaret eller alternativ insatsorganisation. De ansåg att försvaret med Alliansens förslag skulle få för hög beredskap och talade om soldater som skulle gå och sparka grus på kaserngården. De hade heller inte haft råd att rösta för propositionen, eftersom de krävde nedskärning av försvarsanslaget med 2 miljarder.

*Socialdemokraterna sa nej till viktiga materielinvesteringar som SAC-samarbetet om det strategiska transportplanet C17 och anskaffningen av Blackhawk-helikoptrar, och gick till val tillsammans med vänstern som sa nej till nya ubåtar.

*Anmärkningsvärt var att socialdemokraterna 2009 röstade nej till hela Inriktningspropositionen, alltså inklusive den nya veteransoldatpolitiken, som kom till för att stödja soldater och deras anhöriga.

*Det spelar roll om oppositionen sätter tryck uppåt eller neråt på försvarsanslagen. Få finansministrar prioriterar dessvärre försvaret om den politiska miljön, oppositionen, sätter tryck neråt.

Kanske visades detta nu när regeringens offentligt presenterade bud till utökning av försvarsanslagen inför Inriktningspropositionen 2015 var ca 6 miljarder kronor brutto, 4.2 miljarder kronor netto, vilket tre av Allianspartierna lyckades förhandla upp till 10 miljarder. Kanske visades det också i våras. Det hjälpte rimligen Försvarsdepartementet gentemot finansen att oppositionen krävde mer, inte mindre.

Socialdemokraterna föreslog i opposition alltså inte högre försvarsanslag än Alliansregeringen. Tvärtom. Vid upprepade tillfällen motionerade socialdemokraterna om kraftigt sänkta anslag, jämfört med Alliansregeringen.

Det är förvisso bra att socialdemokraterna till slut tänkte om och accepterade Alliansens nivåer, men det skedde först inför 2012.

Om Alliansen i Peter Hultqvists ögon inte tog hänsyn till ”det säkerhetspolitiska läget” när försvarsanslagen hölls oförändrade, vad säger det då om det säkerhetspolitiska ansvarstagandet i socialdemokraternas återkommande krav på miljardnedskärningar av försvaret?

Vår försvarsbudget var under min tid 5 miljarder kronor större än socialdemokraternas och Peter Hultqvists.

Annonser