Nej, ombemanningen förutsattes inte vara klar 2014

Standard

Försvarsutskottet har gjort en intressant uppföljning av Försvarsreformen från 2009. Den visar att ett av de viktiga målen, att öka kraftigt försvarets tillgänglighet också åstadkoms.

Det stämmer dock inte – som rapporterats i samband med mediakommentarer från Allan Widman, Kent Härstedt och Åsa Lindestam –  att reformen skulle stått klar förra året och än mindre  ”redan för ett år sedan”, som någon media skriver. Organisationen skulle vara intagen 2014 och det är den också, men bemanningen med de nya soldaterna förutsattes fortgå under en rad år efter 2014. Att det är just på det sättet bekräftas också av Försvarsutskottets egen utredare idag.

*I Inriktningspropositionen 2009 stod följande: ”Insatsorganisationen bör vara intagen 2014, men samtliga förband bedöms inte vara fullt operativa 2014, främst beroende på bristande personaluppfyllnad.” 

*I 30-januariunderlaget, som utgjorde grund för Inriktningspropositionen 2009, räknade Försvarsmakten med att ombemanningen enligt det nya systemet skulle vara fullgjord 2019. Dit är det nästan fem år. 

Organisationen skulle alltså intas 2014, men ombemanningen pågå också under de följande åren. 

*Utredaren Försvarsutskottet anlitat bekräftar just detta idag: “Drygt 7 000 befattningar är för närvarande krigsplacerade med värnplikt som grund. Det ska jämföras med Försvarsmaktens planeringsunderlag från 2009 i vilket det pekades på ett behov av 9 000 krigsplacerade värnpliktiga under 2014.” Detta står på sidan 30 i dagens dokument. 

ÖB sa i Sälen följande: “En viktig del i detta är att vi nu framgångsrikt ser ut att klara den krävande men nödvändiga omställningen av personalförsörjningssystemet”.

En god sak för att påskynda ombemanningen av försvaret vore att ta bort RB5, samt att öka förbandsanslaget. 

Annonser