Tydliggör beskrivningen av den säkerhetspolitiska linjen

Standard

Idag skriver jag på DN Debatt om Sveriges säkerhetspolitiska linje. Sverige har en försvarspolitik som betonar samarbete med andra och sedan regeringsförklaringen i höstas en beskrivning av den säkerhetspolitiska linjen som ånyo börjat betona Sverige som skiljt från andra. Klart står att detta gör det svårt att få säkerhets- och försvarspolitiken att hålla samman.

Den militära alliansfriheten har under ett antal år sällan betonats, eftersom den inte är tillräcklig för att beskriva Sveriges linje. Sverige är ett land som bygger säkerhet tillsammans med andra och driver en solidarisk säkerhetspolitik. Vi har betonat detta – vad Sverige är och gör. Men så, 2014, faller regeringen Löfven tillbaka och betonar återigen vad Sverige inte är och inte ska göra.

I regeringsförklaringen sa regeringen: “Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl.” Detta flyttade beskrivningen av säkerhetspolitiken ett par decennier tillbaka i tiden. Det är en återblickande beskrivning av den säkerhetspolitiska linjen, som hittills inte har förklarats av regeringen.

Det är oklokt av regeringen att i en tid med konflikt i Europa avfärda både Nato-medlemskap och utredning av dess konsekvenser.

Socialdemokraterna har historiskt undvikit att ge vänsterpartiet utrymme i säkerhetspolitiken. Men 2014 baserades regeringens förändring i beskrivningen av den säkerhetspolitiska linjen såvitt känt på stöd enbart från Vänsterpartiet, ett parti som också anser att EU siktar på att bli en militär stormakt och vill kalla hem Sveriges Nato-ambassadör. Detta är olyckligt.

Nu behöver beskrivningen av den säkerhetspolitiska linjen och det politiska stödet för den tydliggöras.

Här är länk till artikeln: http://www.dn.se/debatt/sveriges-sakerhetspolitik-behover-bred-forankring/

Annonser