ÖB om försvaret

Standard

Förra fredagen talade ÖB Sverker Göranson på Utrikespolitiska institutet. Jag rekommenderar verkligen alla intresserade att ta del av hans föredrag och frågesvar där.

ÖB är mycket tydlig om hur han ser på omvärldsutvecklingen, försvarsreformen och rekryteringen till Försvarsmakten. Han talar om ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte. Han säger att försvarsreformen är kvitterad av omvärldsutvecklingen. Han betonar kvalitet och tillgänglighet. Han förespråkar inte tillämpad allmän värnplikt. Han avfärdar att det svenska försvaret bara är inriktat på internationella insatser, men betonar vikten av både nationell förmåga och insatser internationellt. Han lyfter fram nödvändigheten av internationella samarbeten. Han vill ha större frihet att prioritera mellan kontinuerligt och tidvis anställda soldater, samt mer resurser till försvaret. Det är hans besked, som jag hörde honom.

Det är, när man lyssnar till ÖB, slående hur den svenska försvarsdebatten ganska ofta har utgått från att andra än Försvarsmakten uttolkat vilka behov Försvarsmakten har. När ÖB ger sina besked är de framåtriktade.

Se gärna hela ÖBs inlägg och frågesvar själv, länken bifogas, men här följer ett antal viktiga citat, så som jag uppfattat dom:

”Gårdagens modell är inte dagens lösning”, säger ÖB.

ÖB om det säkerhetspolitiska läget:

”Det vi sett under 2014 är ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte.”

”Den sedan länge av oss uppfattade stabila säkerhetsordningen i Europa är försvagad.”

ÖB talar om en ny och sannolikt bestående normalbild.

Om försvarsreformen:

”Den är kvitterad av omvärldsutvecklingen”

”Det är den vägen man behöver gå, tillgängliga moderna förband som kan hantera de uppstående sakerna fort.”

”2009 så tecknades det mycket tydligt att dimensioneringsgrunden för såväl flygstridskrafter som marinstridskrafter är närområdet.”

Med tanke på sjätte generationens krigföring:

”Väldigt mycket av det som finns paketerat i försvarsreformen är rätt väg att gå.”

”Men jag understryker ändå, ni får inte gå härifrån med tron att vi byggt den här organisationen på en omvärld som inte stämmer överens med den vi tittar på nu, för det har vi inte. Otvetydigt är det så. ”

ÖB invände mot att försvarsberedningens underlag skulle utgå från fel omvärldsbeskrivning.

Angående underrättelseoperationen nyligen:

”Där är också ett exempel på hur reformen har inneburit en effekthöjning, för inom loppet av timmar hade vi så hade vi stora delar av sjöstridskrafter igång på ytan, under ytan och i luften. ”

”Det är tecken också på reformens snabba förändring, hur förbanden är gripbara med fartygsbesättningar och allt.”

Om insatser internationellt:

Ibland får man känslan av att det är antingen nationellt eller internationellt, nämner han.

”Jag vill betona att det måste vara både och.”

”Det är ömsesidigt förstärkande”

”Man blir bättre på att lösa uppgiften hemma och man också får vara med och lösa uppgiften borta, utan någon som helst tvekan.”

Om personalförsörjning och värnplikt:

”Nej, jag är ingen förespråkare av allmän värnplikt. Det löser inte den utmaning vi försöker lösa.”

”Vi vill ha och behöver en organisation som är tillgänglig, som är tränad och modern och som vi kan använda effektivt. Snabbt. Återigen nu reflekterar jag utifrån sjätte generationens krigföring hur snabba förlopp det kommer att vara, som då måste (vi) ha en tidig tröskeleffekt i olika vapensystem, före då stora volymer. Och då är ju inte plikten lösningen. Vill du däremot bygga åter det som var förr – vilket jag då absolut inte förespråkar – då behöver man plikt för att komma åt större volymer.”

”Rekryteringen under de här fyra åren för försvarsmakten har gått över förväntan. Vi ligger just nu på en kontrakteringsnivå på 85% av de som GMU:ar, dvs inflödet är alldeles utmärkt, t.o.m. lite bättre än vi från början trodde.”

”Kadrarna på slutet i plikten låg på 5-6 tusen.”

”Hur ska jag kunna plikta in i det systemet, det kommer aldrig att hålla.”

ÖB talade också om att anställningstiden är i snitt 4 år, vilket är bättre än i andra länder, men likväl utmaningen att ta tag i syfte att förlänga tiden. Han pekar också på att det borde vara ÖB som vägde av fördelningen av GSSK och GSST, samt att ekonomin behöver tillskott för framtiden för att Försvarsberedningens ambitioner ska kunna fullföljas.

”Gårdagens modell håller inte för framtidens utmaningar”

Se seminariet på UI här:

http://www.ui.se/play/#nLyr9N4yqHbvoQ_7S_60AQ

Annonser