900 miljoner som försvann?

Standard

De 900 miljoner kronor i utökade försvarsanslag som socialdemokraterna talade om i Försvarsberedningen levereras inte i partiets valmanifest, vallöften eller reformtabell. Där finns inga förslag om detta.

Låt oss ta det från början:

”Vår bedömning är att ytterligare ekonomiskt tillskott, utöver det som regeringen föreslagit, är nödvändigt till Försvarsmakten åren 2014-2019. En kommande regering har att ta ansvar för detta.” Så skrev socialdemokraterna i Försvarsberedningens betänkande, i maj 2014.

”Därför har vi också föreslagit att försvarsutgifterna fram till 2018 ska öka med två miljarder kronor, det vill säga 900 miljoner kronor utöver det högeralliansen föreslagit.” SAP hemsida 4/6 2014.

Nu har både valmanifest, socialdemokraternas vallöften och ”Reformtabell” presenterats – utan att dessa åtaganden uppfylls. Särskilt noterbart är att inga skarpa förslag alls finns för de närmast liggande åren, utöver beredningen.

*Inga utfästelser om nya pengar till försvaret görs i socialdemokraternas valmanifest.

*Inga pengautfästelser finns med bland socialdemokraternas ”Vallöften” på partiets hemsida.

*Inga utfästelser om nya pengar till försvaret fanns med bland de 28 Powerpointbilderna, från partiets presentation av Valmanifestet.

*Inga löften om nya pengar till försvaret fanns med i den DN-debatt artikel, med vilken partiledningen presenterade valmanifestet.

*Inga skarpa förslag om nya pengar till försvaret, utöver Försvarsberedningens överenskommelse, finns med i partiets ekonomiska ”Reformtabell”.

Denna ”Reformtabell” omfattar ändå löften om totalt 40,5 miljarder kronor fram till 2018.

Socialdemokraterna följer i dokumentet upp Försvarsberedningens förslag under rubriken ”Stärk Sveriges försvar – försvarsberedningens överenskommelse”, där 1,1 miljarder kronor förutskickas. Men det var alltså just denna siffra som partiet i beredningen menade vara för låg och ville höja med 900 miljoner kronor.

I reformtabellen finns därtill ett avsnitt om ”Reformer vid en bättre utveckling på arbetsmarknaden”. Där står: ”Med en starkare utveckling på arbetsmarknaden frigörs ett reformutrymme. Ett sådant utrymme skulle vi investera i välfärden.

Våra prioriteringar är:
Mer resurser till skola, vård och omsorg
Sänk skatten för pensionärer
Stärk våra gemensamma försäkringar
Stärk Sveriges försvar”

Om arbetsmarknaden utvecklas bättre, ”frigörs ett reformutrymme”. Detta skall gå till ”välfärden”. Men som fjärde punkt finns försvaret med, dock utan angiven summa.

De 900 miljonerna från Försvarsberedningens diskussioner återfinns således varken i socialdemokraternas valmanifest, bland vallöftena eller i partiets reformtabell.

Häromdagen föreslog Alliansens partiledare en anslagsökning för försvaret. ”Redan i år vill de borgerliga partierna lägga 100 miljoner kronor extra och sedan 300 miljoner extra 2015 till 2018, utöver de 1,1 miljarder som försvarsberedningen beslutat om.” Svd 3/9 14.

Motsvarande satsning finns alltså inte i socialdemokraternas reformtabell eller valmanifest. Socialdemokraterna svarade dock på Alliansens förslag genom att hänvisa till skrivningen om ”bättre utveckling på arbetsmarknaden”. ”Något som enligt Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist innebär att S är berett att lägga en miljard extra på försvaret 2018.” Svd 3/9 14.

Något skarp förslag om detta för 2018 finns varken i reformtabell eller valmanifest. Och ingenting alls sägs om åren 2015, 2016 och 2017.

En ”bättre utveckling på arbetsmarknaden” kan väl knappast antas komma redan om ett halvår, för att finansiera utökade försvarsanslag? För att kunna gälla för 2015 måste en sådan anslagsökning in i statsbudgeten redan om några enstaka veckor. Partiet har inga pengar i valmanifestet eller reformtabell för anslagsökningar till försvaret, utöver Försvarsberedningen. Det har alltså Alliansen.

Av detta är det svårt att dra andra slutsatser än följande:

1. De 900 nya miljoner till försvaret, som socialdemokraterna talade om i försvarsberedningen för tiden fram till 2018, är borta.
2. Det finns inga skarpa förslag om anslagsökningar, relativt försvarsberedningen, vare sig i valmanifestet, socialdemokraternas reformtabell eller bland partiets vallöften.
3. Vid en bättre utveckling på arbetsmarknaden ska pengar gå till ”välfärden”, försvaret kommer som socialdemokraternas punkt nummer fyra.
4. Det socialdemokraterna sa när Alliansens partiledare presenterade anslagsökningar för försvaret matchar inte Alliansens förslag. En i valmanifest och reformtabell icke förekommande miljard år 2018, beroende av en ”bättre utveckling på arbetsmarknaden”, är inte det samma som Alliansen har föreslagit. Alliansen vill, som jag förstått saken, påbörja ökningen – utöver Försvarsberedningen – med 100 miljoner kronor redan i år och fullfölja med 300 nya miljoner 2015, 2016, 2017, samt 2018.
5. Vid en eventuell valseger skall försvarsanslagen dessutom förhandlas med miljöpartiet, vänster och eventuellt feministiskt initiativ – som alla kräver kraftigt sänkta anslag.

Annonser