Sverige bör nu gå med i Nato

Standard

I dagens GP skriver Mike Winnerstig och jag att Sverige nu bör gå med i Nato.

På grund av Rysslands agerande i Ukraina omprövas nu de säkerhetspolitiska vägvalen i Europa. Nu definieras också de säkerhetspolitiska strukturernas geografiska omfattning och uppgifter. Sverige behöver, liksom våra grannar, vara med i detta arbete och i de gemensamma säkerhetsgarantier, som Nato står för.

För Sverige skulle medlemskap i Nato innebära att vi kan organisera försvaret effektivt och rationellt tillsammans med de länder – inte minst våra nordiska grannar – som vår solidaritet redan omfattar och vars solidaritet vi redan förutsätter.

Den utmaning av den europeiska samarbetsordningen och varje lands rätt att göra sina egna säkerhetspolitiska vägval som vi nu sett kan och bör mötas med fördjupat europeiskt samarbete.

Både Sveriges säkerhet och Östersjöområdets stabilitet skulle stärkas av svenskt medlemskap i Nato. Sverige bör gå med nu. 

I artikeln förs dessa resonemang mer utförligt.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2404181-stabilare-europa-med-sverige-med-i-nato

 

Annonser