Sådana var oppositionens nedskärningskrav

Standard

Statsministern aviserar höjda försvarsanslag för de kommande åren, vilket är mycket välkommet. Det gäller att fler partier följer med på det, för att det skall vara möjligt för dem att finansiera innehållet i en bred överenskommelse om försvaret. Jag hoppas att detta skall visa sig vara möjligt. Det vore viktigt.

Men hur har det sett ut tillbaka i tiden? Under hela min tid som försvarsminister möttes vi varje år av yrkanden från oppositionen om miljardnedskärningar på försvaret. Sådan var den politiska miljön, vilket påverkade möjligheterna till bred samsyn.

Det är inte så partiernas historiebeskrivning låter idag – men det var så det var och fortfarande i flera fall är. Miljöpartiet har t.ex. motionerat om miljardneddragningar också för 2015 och 2016. Socialdemokraterna har dock sedan något år frånträtt sina tidigare besparingskrav, kanske sedan en ny talesman tillträdde och har – innan statsministerns aviserade höjning – idag samma budgetram som regeringen.  

Utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap, omfattar till sin absoluta merpart Försvarsmakten, men inte endast Försvarsmakten. Här finns också anslag till andra för landets säkerhet viktiga myndigheter, som t.ex MSB. För enkelhetens skull använder jag dock begreppet försvarsanslag nedan. Den som vill se om jag tolkat motionskraven rätt, eller som söker mer precis information om oppositionens förslagna nedskärningars inriktning och storlek för respektive anslag på utgiftsområdet kan gå till de motioner som texten refererar till.

Så låt oss se hur det sett ut:

Hösten 2006 – budget för 2007  

Socialdemokraterna hade ingen försvarspolitisk parti- eller kommittémotion i riksdagen.

I partiets budgetmotion 2006/07:Fi244 framgår att partiet ville skära ner försvarsanslagen med 400 miljoner för 2007, 500 miljoner för 2008 och 876 miljoner för 2009. 

Vänsterpartiet begärde i motion 2006/07:Fö214 neddragning av försvarsanslaget med 3.94 miljarder kronor.

Miljöpartiet begärde i motion 2006/07:Fö238 neddragningar med 900 miljoner kronor för 2007, 2.5 miljarder kronor för 2008 och 4.5 miljarder kronor för 2009.

 

Hösten 2007 – budget för 2008

Socialdemokraterna låg 350 miljoner kronor över regeringen på materielanslaget för 2008. Om 2009 och 2010 års materielanslag skrev man så här i motion 2007/08:Fi277: ”Vi menar därför att det är möjligt att 2009 minska anslaget med 3 miljarder kronor och med 4.5 miljarder kronor 2010.”

Vänsterpartiet ville i motion 2007/08:Fö233 skära ner försvarsanslaget med 4. 4 miljarder kronor för 2008.

Miljöpartiet begärde i motion 2007/08:Fö265 att försvarsanslagen skulle sänkas med för 550 miljoner kronor för 2008, 2.88 miljarder för 2009 och 3.52 miljarder kronor för 2010.

 

Hösten 2008 – budget för 2009

Socialdemokraterna begärde i motion 2008/09:Fö294 att försvarsanslagen skulle skäras ner med 965 miljoner kronor för 2009.

Vänsterpartiet yrkade i motion 2008/09:Fö278 på att försvarsanslagen skulle sänkas med 1.3 miljarder kronor för 2009.

Miljöpartiet krävde i motion 2008/09:Fö270 neddragningar på försvaret med 840 miljoner kronor för 2009, 2.8 miljarder kronor för 2010, och 3.9 miljarder kronor för 2011.

 

Hösten 2009 – budget för 2010

Socialdemokraterna krävde i motion 2009/10:Fö263 en neddragning av försvaret med 2 miljarder kronor.

Vänsterpartiet krävde i motion 2009/10:Fö252 att försvaret skulle minskas med 2 miljarder kronor för 2010.

Miljöpartiet krävde i motion 2009/10:Fö254 att försvaret skulle minskas med 2 miljarder för 2010, 2 miljarder 2011 och 2 miljarder kronor 2012.

 

Hösten 2010 – budget för 2011

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet hade inga försvarspolitiska parti- eller kommittémotioner, såvitt jag kan se.

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet motionerade gemensamt och begärde i motion 2010/11:Fö242 att försvarsanslagen skulle skäras ner med 2 miljarder kronor.

 

Hösten 2011- budget för 2012

Socialdemokraterna släppte då det mångåriga nedskärningskravet, och föreslog samma storlek på försvarsanslagen, som regeringen.

Vänstern krävde dock i motion 2011/12:Fö232 en nedskärning av försvaret med 1.9 miljarder kronor.

Miljöpartiet krävde i motion 2011/12:Fö238 en neddragning av försvaret med 1. 86 miljarder för 2012, 1.95 miljarder för 2013 och 1.94 miljarder kronor för 2014.

 

Hösten 2012 – budget för 2013

Socialdemokraterna föreslog samma storlek på försvarsanslagen, som regeringen.

Vänsterpartiet begärde i motion 2012/13:Fö238 att försvarsanslagen skulle sänkas med 1.79 miljarder kronor för 2013.

Miljöpartiet begärde i motion 2012/13:Fi303 en neddragning av försvaret med 2.15 miljarder kronor för 2013, 2.25 miljarder för 2014, 2.19 miljarder för 2015 och 2.19 miljarder kronor för 2016.

 

Hösten 2013 – budget för 2014

Socialdemokraterna hade samma anslagsnivå som regeringen.

Vänsterpartiet krävde i höstas, i motion 2013/14:Fö234, en neddragning av försvarsanslagen med 1.1 miljarder för 2014.

Miljöpartiet krävde i motion 2013/14:Fö241 att försvarsanslagen skulle skäras ner med 1.6 miljarder kronor för 2014.

Annonser