Ekonomin en rysk akilleshäl?

Standard

Världen ser annorlunda ut idag, inte minst vad gäller ekonomin, än då det ryska ledarskapet skolades i sitt tänkande. Också Ryssland riskerar att skadas av Krimkrisens politiska och ekonomiska konsekvenser.

Ryssland är en del av den internationella ekonomin. Det yttrar sig i att Moskvabörsen föll med tvåsiffriga tal och Rubeln förlorade starkt i värde när den politiska situationens osäkerhet slog igenom. Läget lär vara volatilt och en viss återhämtning har skett. Räntan höjdes, vilket påverkar den ryska ekonomin.

Trots höjda räntor lär de finansiella marknaderna över tid komma att visa Ryssland tveksamhet. Denna tveksamhet lär inte bli mindre av att Ryssland uppges förbereda en lag för att ta över europeiska och amerikanska företag i Ryssland, om sanktioner införs. Putin får förlita sig på att få sin krets av oligarker att flytta hem sina miljarder till Ryssland. Men det fanns skäl för dem att föra ut pengarna till att börja med. . .

Ryssland är på många sätt en råvaruekonomi, beroende av att sälja gas och olja till andra länder. Statsbudgeten är känslig för oljeprisets utveckling och ekonomin beroende av exportintäkter från energi.

En underskattad aspekt av säkerhetspolitisk betydelse utgör beroende av ryska energileveranser. Många länder i Rysslands närhet har lärt sig att leveranser kan stängas av eller begränsas när de inte vandrar i Putins riktning. Hittills har det rört främst tidigare Sovjetiska delrepubliker, men rimligen borde nu också länder i EU börja undra över det kloka i att bygga fast sig i ryska gasleveranser och rysk infrastruktur.

Före och under den pågående krisen i Ukraina, där Ryssland intervenerat i ett grannland, har ledningen fortsatt att agera repressivt inom Ryssland, tex mot manifestationer för homosexuellas rättigheter.

Genom interventionen i Ukraina visar Putin förvisso militär styrka och hur den moderna konflikten ser ut. Kring detta finns skäl att återkomma. Men han visar också viss nervositet inför folkligt missnöje och risk för att exemplets makt skall påverka Ryssland.

Att Nato sammankallades, med Artikel 4 som grund, var viktigt och kan ha viss effekt på den ryska inställningen. Nu har vissa samtal upprättats, men ännu är det för tidigt att bedöma eventuella resultat.

De flesta inser att konsekvenser av strider på Krim, med dess inneboende risk att sprida sig över delar av eller hela Ukrainas yta, skulle kunna ge effekter i form av flyktingströmmar och humanitära behov som skulle påverka flera Natoländer. Centraleuropeiska länder som Polen, Ungern, Slovakien och Rumänien gränsar till Ukraina.

Det är bra att Nato markerar tydligt.

Krisen är på inget sätt över. Fortfarande är spänningen på hög nivå. Ryska trupper finns i Ukraina. Det är oklart vad Rysslands militära och politiska mål är och kan vara i detta läge. Det är oklart hur Ryssland självt tänker att vägen ur krisen ser ut. 

Men Ryssland riskerar politiska och ekonomiska konsekvenser. Om resten av världen så vill, så kan de bli kännbara för ekonomin.

Det är långt ifrån givet att resultatet av det som händer i Ukraina blir ökad politisk tyngd för Ryssland. Flera länder – både i Rysslands närhet och i övriga världen – har fått upp ögonen för hur Ryssland kan agera.

Att Ryssland just nu sitter på Krim är ett mycket stort problem för Ukraina och Europa – men ingenting säger att det kommer vara utan problem för Ryssland. Det beror på omvärldens reaktioner och om Ryssland inser vikten av en snar överenskommelse som väg ut ur detta.

Inte förrän Krimkrisen lösts och hoten mot Ukrainas territoriella integritet upphört kan Ryssland räkna med att fullt ut få del av den internationaliserade ekonomin och politiska samarbeten igen.

Hur krisen kommer utvecklas kan man ännu bara spekulera kring. Risken är fortsatt att det blir värre, innan det blir bättre.

Den stora frågan är dock följande. Är det som skett i Ukraina en isolerad händelse i ett land av särskild betydelse för Ryssland, eller tvärtom att se som bara en del i en långsiktig rysk strategi av maktspråk gentemot tidigare sovjetrepubliker?

 

 

Annonser