Mycket på spel i Ukraina

Standard

”This is my life principle – no power is worth a drop of blood spilled for it”. (CNN, via hemsidor) Ukrainas president Viktor Janukovytj.

Ingen makt är värd att spilla en droppe blod för … Få uttalanden ter sig mer ironiska när situationen i Ukraina ska beskrivas.

Ukraina är inte vilket land som helst. Det är ett stort europeiskt land, som ännu inte stabilt har valt väg mot framtiden.

Landets moderna politiska historia har präglats av oro och kamp mellan en västvänlig respektive en Rysslandsvänlig agenda.

Till en händelserik, rörig och periodvis omvälvande modern politisk historia hör att kommunisterna har vunnit val och mött motstånd, förgiftning av presidentkandidaten Viktor Jusjtjenko 2004, valfusk och omval, en orange revolution, f.d. premiärminister Julia Tymosjenko har fängslats för påstått maktmissbruk – och nu upplever landet mycket svåra motsättningar, med flera dussin döda.

Det har periodvis verkat som om vägen till europeisk integration skulle anträdas på allvar. Grunden för konflikten nu är att president Viktor Janukovytj stoppade Ukrainas närmanden till och fördjupade handelsrelationer med EU, för att istället orientera sig mot Ryssland.

Ryssland finns i bakgrunden och har med energi och ekonomi försökt påverka Ukrainas orientering. 

President Viktor Janukovytj skyller våldet på oppositionen. Han verkar dock ha bestämt sig för att oppositionen denna gång skall slås ner.

Det finns betydande risk för fortsatta strider, eskalerad våldsanvändning och mer blodspillan. Det förs fram oro för en utveckling mot inbördeskrig i landet.

Regeringen lovar att avstå militärt våld: ”Under no conditions (will) the Ukrainian army … be used in resolving this political crisis,” the minister added. Ukrainas utrikesminister till CNN. Men risken för upptrappning oroar.

Ryssland uttrycker att landet inte kommer att gripa in i Ukraina, men betonar att Ukrainas regering äger rätt att hantera situationen. Redan detta är en markering mot EU och USA.

Ryssland anklagar istället USA, som kräver att Janukovytj stoppar våldet, för att lägga sig i Ukrainas interna angelägenheter.

Ukrainas storlek och betydelse gör att vad som händer där har potential att få djupgående betydelse för Europa.

En politisk klinch i eller över Ukraina skulle kunna cementera dåliga relationer mellan Ryssland och EU, för lång tid framöver. Samarbete gällande Ukraina, skulle kunna skapa en grund för konstruktiva relationer mellan Ryssland och EU.

Mycket står nu på spel. Mycket står just nu och väger. Självfallet för Ukraina, men också för relationerna mellan Ryssland och EU och klimatet i Europa.

http://topbreakingnews.info/ukraine-26-dead-in-protest-violence-cnn/

Annonser