Det kalla kriget är inte över i Asien

Standard

Kalla kriget tog inte slut vid murens eller Sovjetunionens fall. I Asien pågår det fortfarande.

Kommunistdiktaturen Nordkorea utövar massivt förtryck av sin egen befolkning, hotar sitt demokratiska grannland Sydkorea, testar kärnvapen och destabiliserar hela regionen genom hot om missilanvändning.

Förtrycket i Nordkorea är av en art och utövas i en skala som världen sannolikt inte tidigare sett många eller kanske ens något exempel på i modern tid. Och detta sker nu, i vår tid.

”Kommissionen slår fast att systematiska och massiva människorättsbrott pågår i Nordkorea. Där sker godtyckliga avrättningar, mord, slaveri, tortyr, fängslanden, våldtäkter, tvångsaborter, trakasserier, svält och försvinnanden. I många fall handlar denna dygnet-runt-terror om brott mot mänskligheten. Här finns vidriga vittnesmål om kvinnor som tvingats dränka sina spädbarn, barn som svultit ihjäl i fängelse och familjer som torterats för att de tittat på utländska filmer.” FN:s utredningskommission för Nordkorea, återgiven i SVD.

Nordkorea håller hundratusentals människor internerade i fångläger i norra delen av landet, läger som närmast kan likas vid Sovjetunionens Gulagarkipelag, och där förhållandena är ytterst allvarliga. Här ligger FN-kommissionens uppskattning av antalet fängslade snarast lågt jämfört med tidigare uppskattningar.

Nordkoreas ledare bör som jag förstår FN:s undersökningskommission ställas inför Internationella Brottmålsdomstolen, ICC.

”Människor har berättat för oss hur de torterats, fängslats, utsatts för sexuellt våld och svält, kidnappats, fråntagits sina barn, tvingats se sina anhöriga avrättas.” Undersökningskommissionens ordförande, Michael Kirby, i Ekot.

Det är svårt att inte anse att Nordkoreas agerande med löpande krigshot utgjort hot mot internationell fred- och säkerhet. FN:s säkerhetsråd behöver agera också om frågan om förtryck av landets befolkning skall föras till ICC.

Det som sannolikt hindrar detta är Folkrepubliken Kina. Inte för att Kina uppskattar Pyongyang – snarare ser Kina Nordkoreas agerande som ett problem också för Kina.

När Nordkorea hotar Sydkorea med krig leder det nämligen till en utökad amerikansk närvaro i Sydkorea och i regionen. Skulle krig utbryta så kommer Nordkorea att förlora och ett krig skulle kanske kunna resultera i amerikansk närvaro över hela den koreanska halvön, som gränsar till Kina. Det vill Kina verkligen inte se.

Kina föredrar av egna skäl status quo – men vill inte se nordkoreanska kärnvapen. Kina vill heller inte se en nordkoreansk regimkollaps och vill därför inte acceptera kraftfulla åtgärder mot Nordkorea från det internationella samfundets sida. Frågan är dock hur stort tålamod Kina har med nuvarande ledning i Nordkorea.

Den som vill förstå vad hela den koreanska halvön skulle kunna vara behöver bara blicka mot Sydkorea.

Sydkorea är en fri, demokratisk rättsstat – med enastående ekonomisk utveckling över tid och är ett av världens mest avancerade utbildningsländer. Sydkorea saknar större naturtillgångar – vilket Nordkorea har, men ingenting vettigt gör av.

Nordkorea förbrukar och förtrycker människor. Sydkoreas framgång bygger på demokratisering och investering i land och människor. Sydkorea är ett av de mest fascinerande länderna i världen. Nordkorea är sannolikt ett av de mest tragiska av alla.

Annonser